video-post Ecopod January 18, 2021

video-post

Kinh doanh Homestay cần số vốn bao nhiêu, phân bổ vốn thế nào? Làm sao để bắt đầu một mô hình kinh doanh homestay tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các tỉnh thành du lịch? Độ lớn của ngành đang ở đâu, có còn thị trường hay không? Tất cả sẽ có trong The Quoc Khanh Show: Bí quyết kinh doanh Homestay.

gan-thien-nhien

Leave a Reply

%d bloggers like this: